Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs
Inga Kačevska

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroja vērtība ir laba juridiskā prakse apvienojumā ar daudzpusīgu izglītību un intensīvu akadēmisko pieredzi.

Birojs nodrošina kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodās, izprotot katra klienta vēlmes.

» Darbības jomas » Advokāte » Publikācijas » Jaunumi » Partneri

The Law Office of Inga Kačevska is highly valued for practicing in various fields with knowledge gained due to excellent education and serious academic experience.

The Law Office meets needs of multicultural clients providing its services in English, Russian and Latvian.

» Areas of Expertise » Attourney's Profile » Recent Publications » News » Partners

Главной ценностью бюро присяжного адвоката Инги Качевской является отличная юридическая практика в соединении с многосторонним образо-ванием и богатым академическим опытом. Бюро предлагает качес-твенные юридические услуги на латышском, английском и русском языках, c пониманием относясь к желаниям каждого клиента.


» Юридические услуги » Aдвокат Публикации Новости Партнёры