Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Eiropas starptautiskais civilprocess
Investīciju tiesības
Sporta tiesības
Dažādi

Virzība uz pilnīgu atklātību starptautisko ieguldījumu strīdu izšķiršanā»

LU 74.zinātniskās konferences rakstu krājums "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas", 2016