Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Eiropas starptautiskais civilprocess
Sporta tiesības
Dažādi

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Pētījums "Eiropas procedūru civillietās piemērošana" (Latvija)»

Komentāri Eiropas maza apmēra regulai, Eiropas izpildu rīkojuma regulai un Eiropas maksājuma rīkojuma regulai

Pētījums “Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Rekomendācijas un vadlīnijas "Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana"»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers