Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Eiropas starptautiskais civilprocess
Sporta tiesības
Dažādi

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Šķīrējtiesu attīstība: līdz šim un nākotnē»

Jurista Vārds Nr. 48, 14.12.2004

Strīdu risināšanas tendences starptautiskajā tirdzniecībā»

Jurista Vārds Nr. 24 20.06.2006

Jāizvēlas labākais modelis»

Jurista vards Nr. 3 25.01.2005

Moderns skatījums uz strīdu risināšanu»

Jurista Vārds Nr. 47, 16.12.2008

Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju? Strīdu izšķiršanas process Sporta šķīrējtiesā»

Jurista Vārds Nr. 33, 16.08.2016

Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesa Latvijā»

Jurista Vārds Nr. 24, 16.06.2009

Ir normāla situācija, un ir Latvijas situācija»

Jurista Vārds Nr. 22, 3.07.2014

Tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts»

Likums un Tiesības Nr. 5, 2006.gada maijs

Arbitration in Latvia: Urgent Need for Statutory Reform»

Journal of International Arbitration, Kluwer Law International Vol.21 No. 2 April 2004

Valsts pārvaldes iestādes pilnvaras slēgt starptautisku šķīrējtiesas līgumu: problēmas un risinājumi

Likums un Tiesības, Nr.11, 2004